Obecné zásady výběru

Při pořizování nových interiérových dveří je zásadní otázka, potřebujeme-li pravé, či levé provedení. To se určuje tak, že pokud se postavíme ke křídlu čelem ze strany, která se otevírá k nám (to znamená, že je při otevírání táhneme k sobě!), pak závěsy, neboli lidově panty, jsou-li vlevo, jde o provedení levé a jsou-li naopak vpravo, jde o provedení pravé. Toto je asi nejjednodušší způsob, jak poznat správné označení podle „stranového“ provedení závěsů.

Další parametry

Odhlédneme-li od materiálů, volíme dveřní křídla buď plná, nebo úplně či částečně prosklená. Zde je třeba si uvědomit, že malé děti mohou při hře celoprosklenými křídly nedopatřením proběhnout a vystavit se nebezpečí úrazu. Podobně to může být u starších osob s tendencí ke ztrátě rovnováhy při pohybu. I to by se mělo zohlednit při správném výběru.

Filed Under: Nezařazené